Pekná chata na plantáži v tichom prostredí

Ubytovací poriadok

    

Vážení hostia, týmto si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

1.      V deň príchodu sa môžete ubytovať od 16.00 hod. do 21.00 hod.

 

2.      V deň odchodu Vás prosíme o opustenie nášho zariadenia do 10.00 hod., nakoľko ubytovanie musíme pripraviť pre ďalších hostí.

 

3.      Prosíme Vás aby ste sa v našom zariadení pohybovali v prezuvkách.

 

4.      Akékoľvek závady v zariadení hláste v deň príchodu.

 

5.      Posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždňový pobyt.

 

6.       Pred odchodom zo zariadenia je  hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo, vypnúť TV, rádiá, uzatvoriť všetky okná a zariadenie riadne uzamknúť.

 

7.      V celom objekte je prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory, kde je potrebné mať na                                                                  

         zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.

 

8.      Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok od momentu, kedy si naše zariadenie prenajali a 

         prevzali kľúče. V prípade, že ho vážnym spôsobom porušia, majiteľ  má právo ukončiť hosťom pobyt aj pred  

         uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si  prípadnú škodu na majetku a zariadení.

V prípade vzniknutých problémov nás kontaktujte na telefónnom čísle:

0903 223 806

Prajeme Vám príjemný pobyt Emília a Pavol Hrubošovci.